Schade als gevolg van contractbreuk?

Contractbreuk

Het niet-nakomen van verplichtingen uit een contract kan leiden tot financiële schade. Bijvoorbeeld het niet nakomen van provisie-afspraken of het niet afnemen van goederen waarvoor op voorhand overeenstemming is bereikt.

Neem direct contact op

5 + 12 =