Ons privacystatement

Privacy statement

Artikel 1 Toepasselijkheid

Debt Capital B.V., handelend onder Debt Capital, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68106998 verwerkt de persoonsgegevens. Debt Capital hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Gebruikers van de Debt Capital zijn ofwel vertegenwoordigers van rechtspersonen ofwel natuurlijke personen. Informatie over rechtspersonen zijn geen persoonsgegevens en volgens het Europese recht over gegevensbescherming dus niet relevant voor dit privacy beleid.

 

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

Debt Capital  verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens:

Naam en contactgegevens
Login-gegevens (e-mail en wachtwoord)
Informatie over het bedrijf waarvoor de persoon handelt, inclusief: financiële informatie, informatie over activiteiten van het bedrijf, informatie over betalingsgedrag en informatie over kredietwaardigheid
Facturen en op facturen betrekking hebbende informatie zoals offertes, pakbonnen en algemene voorwaarden
Historische informatie over betaal activiteiten, inclusief: betalings- en terugbetalingsgedrag, bankrekeningnummers en identificatiedocumenten

 

Artikel 4 Doel van de verwerking

Debt Capital verwerkt deze gegevens met als doel:

Verkopers van facturen en investeerders in facturen aan elkaar te koppelen
De correcte werking van Debt Capital te verzorgen en gebruikers te ondersteunen
Facturen en verkopers op kredietwaardigheid te beoordelen
Fraude tegen te gaan
Betalingen in ontvangst te nemen en te doen
Wettelijke verplichtingen, waaronder de identificatieplicht, op te volgen
E-mails te versturen die betrekking hebben op veilingactiviteit van de gebruiker
E-mails te versturen die betrekking hebben op gebruikersondersteuning
E-mails te versturen die betrekking hebben op mogelijk interessante facturen voor investeerders, volgens criteria die de investeerders zelf instellen
Promotiemateriaal te versturen waar de gebruiker uitdrukkelijk om gevraagd heeft

 

Artikel 5 Delen gegevens

Bepaalde persoonsgegevens die worden ingevoerd op de website van Debt Capital zijn  niet zichtbaar voor andere gebruikers van Debt Capital.

Debt Capital kan informatie delen met derden, zoals publiekrechtelijke instanties voor zover verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel. Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing die aan de gebruikers worden bekend gemaakt voordat met hen een contract wordt afgesloten.

 

Artikel 6 Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving bij een in Nederland gevestigde hosting aanbieder.

 

Artikel 7 Rechten van gebruiker krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens

Gebruikers kunnen gebruik maken van hun recht hun persoonsgegevens in te zien, deze te corrigeren, verzet aan te tekenen en de gegevens te vernietigen door daartoe een verzoek bij Debt Capital in te dienen.

 

Artikel 8 Dataretentie

Debt Capital bewaart de persoonsgegevens van een gebruiker totdat het desbetreffende gebruikersaccount is verwijderd. De persoonsgegevens van verkoper worden in de database opgeslagen voor 10 jaar nadat de account in het voorkomende geval is verwijderd.

 

Artikel 9 Cookies

Debt Capital maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies om u in te laten loggen en wij gebruiken cookies van Google en Facebook om na te gaan welke pagina’s u bezoekt op Debt Capital.

 

Artikel 10 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en mogelijk hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Artikel 10 Facebook Pixel

Wij maken gebruik van de Facebook Pixel om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te meten. Met de Facebook Pixel kunnen wij de acties van gebruikers volgen nadat ze naar een website van een provider zijn doorverwezen door op de advertentie van een partner te klikken. Zo kunnen wij de effectiviteit van onze advertenties registreren. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Dit houdt in dat we de persoonlijke gegevens van een individuele gebruiker niet kunnen bekijken. De verzamelde gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt. Als u een Facebook account hebt, kan Facebook deze gegevens koppelen met gegevens op uw Facebook account. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Daarnaast wordt er een cookie op uw computer opgeslagen voor deze doeleinden. U kunt de toestemming hiervoor intrekken op: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

Artikel 12 Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met op met Debt Capital.

 

Artikel 13 Wijzigen van dit privacybeleid

Debt Capital behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.

Neem direct contact op

8 + 11 =